Slovník cizích slov po stránkách - Slova radiobiologie, radiocalcium, radiocarboneum, radiocardiographia, radiocarpalis, radiocirculographia, radiodermatitis, radiodermitis, radiodiagnostika, radiodontia

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radiobiologie

  odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy

 • radiocalcium

  i, n. (l. radius paprsek, l. calcium vápník) radioaktivní izotop vápníku (např. 45Ca)

 • radiocarboneum

  i, n. (l. radius paprsek, l. carboneum uhlík) radioaktivní izotop uhlíku ( 14C)

 • radiocardiographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) radiokardiografie, v rtg diagnostice rentgenové znázornění srdečních dutin pomocí kontrastní látky; v nukleární medicíně metoda, při které se po vstříknutí radiofarmaka do oběhu zaznamenává g-zá

 • radiocarpalis

  e, radiocarpeus, a, um (l. radius kost vřetenní, l. carpus zápěstí) radiokarpální, týkající se, ležící mezi kostí vřetenní a zápěstím

 • radiocirculographia

  ae, f. (l. radius paprsek, l. circulus kruh, ř. grafein psát) radiocirkulografie, metoda ke stanovení základních hemodynamických údajů, která využívá radioizotopů; určování oběhových dob mezi dvěma zvolenými místy krevního oběhu

 • radiodermatitis

  itidis, f. (l. radius paprsek, ř. derma kůže) radiodermatitida, radiodermitida, zánět kůže způsobený rtg zářením nebo jinými radioaktivními látkami

 • radiodermitis

  itidis, f. (l. radius paprsek, ř. derma kůže) radiodermatitida, radiodermitida, zánět kůže způsobený rtg zářením nebo jinými radioaktivními látkami

 • radiodiagnostika

  část radiologie zabývající se diagnostikou

 • radiodontia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. odus-odontos zub) radiodoncie, zubní rentgenologie, vyšetření zubu, jeho částí a okolí pomocí rentgenových paprsků

na začátek    «    5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13    »    na konec