Slovník cizích slov po stránkách - Slova Q-febris, Q-T interval, Q-Tc interval, q. h., QRS komplex, quadragesimus, quadraginta, quadrangularis, quadrans, quadrantalis

Slovník po stránkách - Q



Nalezeno 79 slov

 • Q-febris

  Queenslandská horečka, onemocnění vyvolané Coxiella burneti

 • Q-T interval

  interval na EKG křivce měřený od začátku kmitu Q do konce vlny T, odpovídá celé elektrické systole komorové svaloviny

 • Q-Tc interval

  Q-T interval korigovaný na srdeční frekvenci 60/min.

 • q. h.

  quaque hora) každou hodinu

 • QRS komplex

  na EKG je obrazem depolarizace komor, obvykle tvořený třemi kmity

 • quadragesimus

  čtyřicátý

 • quadraginta

  čtyřicet

 • quadrangularis

  e (l. quadrangulum čtyřúhelník) čtyřúhelníkový

 • quadrans

  antis, m. čtvrtina

 • quadrantalis

  e čtvrtinový

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    »