Význam slova radiocirculographia


ae, f. (l. radius paprsek, l. circulus kruh, ř. grafein psát) radiocirkulografie, metoda ke stanovení základních hemodynamických údajů, která využívá radioizotopů; určování oběhových dob mezi dvěma zvolenými místy krevního oběhu

radiochromatographia

radiodontia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha