Slovník cizích slov po stránkách - Slova radio(re)ceptor, radioactivitas, radioactivus, radioaktivita, radioaktivni, radioangiographia, radioastronomie, radioautographia, radiobicipitalis, radiobiologia

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radio(re)ceptor

  oris, m. (l. radius paprsek, l. capere jímat) radio(re)ceptor, čidlo k registraci zářivé energie

 • radioactivitas

  atis, f. ( radium, l. agere hnát) radioaktivita, schopnost některých atomových jader rozpadat se, obvykle spojená s emisí jaderného záření

 • radioactivus

  a, um ( radium, l. agere hnát) radioaktivní, týkající se radioaktivity, mající schopnost radioaktivního rozpadu

 • radioaktivita

  schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic

 • radioaktivní

  související s radioaktivitou

 • radioangiographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. angeion céva, ř. grafein psát) radioangiografie, izotopová metoda umožňující určit rychlost krevního proudu

 • radioastronomie

  obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra

 • radioautographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. autos sám, ř. grafein psát) radioautografie, fotografická metoda detekce radioaktivních paprsků a určení lokalizace radioizotopu v histologických preparátech nebo v tenkých řezech tkáně

 • radiobicipitalis

  e (l. radius paprsek; kost vřetenní, l. biceps (musculus) sval dvojhlavý) radiobicipitální, týkající se kosti vřetenní a svalu dvojhlavého

 • radiobiologia

  ae, f. (l. radius paprsek, biologia biologie) radiobiologie, odvětví biologie zabývající se účinky radioaktivního záření na organismus

na začátek    «    4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12    »    na konec