Slovník cizích slov po stránkách - Slova radicularis, radiculectomia, radiculitis, radiculoganglionitis, radiculographia, radiculomeningomyelitis, radiculomyelitis, radiculomyelopathia, radiculoneuritis, radiculoneuropathia

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radicularis

  e (l. radicula kořínek) radikulární, kořenový

 • radiculectomia

  ae, f. (l. radicula kořínek, ř. ektome vynětí) radikulektomie, chirurgické vynětí kořenů míšních nervů

 • radiculitis

  itidis, f. (l. radicula kořínek) radikulitida, zánět míšního kořene

 • radiculoganglionitis

  itidis, f. (l. radicula kořínek, ř. ganglion uzlina) radikuloganglionitida, zánět kořenů míšních nervů a nervových uzlin

 • radiculographia

  ae, f. (l. radicula kořínek, ř. grafein psát) radikulografie, rentgenové znázornění pochev míšních kořenů po podání kontrastní náplně

 • radiculomeningomyelitis

  itidis, f. (l. radicula kořínek, ř. meninx plena, ř. myelos dřeň) radikulomeningomyelitida, zánět kořenů míšních nervů, plen a míchy

 • radiculomyelitis

  itidis, f. (l. radicula kořínek, ř. myelos mícha) radikulomyelitida, zánět míšních kořenů a míchy

 • radiculomyelopathia

  ae, f. (l. radicula kořínek, ř. myelos mícha, ř. pathos nemoc) radikulomyelopatie, onemocnění míšních kořenů a míchy

 • radiculoneuritis

  itidis, f. (l. radicula kořínek, ř. neuron nerv) radikuloneuritida, zánět míšního kořene a periferního nervu

 • radiculoneuropathia

  ae, f. (l. radicula kořínek, ř. neuron nerv, ř. pathos nemoc) radikuloneuropatie, onemocnění periferních míšních nervů a jejich kořenů

na začátek    «    2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10    »    na konec