Slovník cizích slov po stránkách - Slova D, d. kyselina, d'aur, da capo, dabing, dacry(o)adenitis, dacryagogatresia, dacryagogus, dacryoadenalgia, dacryoadenecto

Slovník po stránkách - DNalezeno 2260 slov

  • D

    zkratka pro dioptrie; zkratka pro da, detur, dej, ať je dáno; zkratka pro divide rozděl

  • d. kyselina

    nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA

  • d'aur

    v islámských zemích označení nemuslimů, nevěřících v islám

  • da capo

    pokyn k opakování části hudební skladby od začátku

  • dabing

    nahrazení mluveného slova ve zvukovém filmu mluveným slovem v jiné řeči

  • dacry(o)adenitis

    itidis, f. (ř. dakryon slza, ř. aden-adenos žláza) dakry(o)adenitida, zánět slzní žlázy

  • dacryagogatresia

    ae, f. (ř. dakryon slza, ř. agogos vedoucí, ř. alfa priv., ř. tresis otvor) dakryagogatrézie, neprůchodnost slzovodných cest

  • dacryagogus

    a, um (ř. dakryon slza, ř. agogos vedoucí) vyvolávající slzení

  • dacryoadenalgia

    ae, f. (ř. dakryon slza, ř. aden žláza, ř. algos bolest) dakryoadenalgie, bolest slzní žlázy

  • dacryoadenecto

    a, ae, f. (ř. dakryon slza, ř. aden-adenos žláza, ř. ektome vynětí) dakryoadenektomie, chirurgické vynětí slzní žlázy

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec