Slovník cizích slov po stránkách - Slova i, i-, iactacio, iatrie, iatro-, iatrofyzika, iatrogenia, iatrogenie, iatrogenni, iatrochemia

Slovník po stránkách - INalezeno 1485 slov

 • i

  septum, přepážka, ohrada. Septum atrioventriculare přepážka atrioventrikulární, síňokomorová. Septum corporum cavernosorum neúplná vazivová přepážka na styku corpora cavernosa obou stran. Septum femorale část transverzální fascie, která se rozkládá mezi l

 • i-

  předpona mající význam záporu; ne

 • iactacio

  zmítání se nemocného na lůžku, prudký neklid

 • iatrie

  druhá část složených slov mající význam lékařství, léčení

 • iatro-

  první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení

 • iatrofyzika

  směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy

 • iatrogenia

  iatropathogenia, ae, f. (ř. iatros lékař, ř. genos původ) iatrogenie, iatropatogenie, negativní působení lékaře na nemocného vedoucího ke zhoršení jeho stavu

 • iatrogenie

  poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu

 • iatrogenní

  vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

 • iatrochemia

  ae, f. (ř. iatros lékař, ř. chemeia chemie) iatrochemie, směr v lékařství v 17. a 18. stol. vysvětlující životní pochody v organismu chemickým děním

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec