Slovník cizích slov po stránkách - Slova radionecrosis, radioneuritis, radionucleides, radionuklid, radioopacitas, radioparens, radiopathologia, radiopharmacon, radiophobia, radiophosphorus

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radionecrosis

  is, f. (l. radius paprsek, ř. nekros mrtvola) radionekróza, odumření tkáně způsobené radioaktivním zářením

 • radioneuritis

  itidis, f. (l. radius paprsek, ř. neuron nerv) radioneuritida, zánět nervu vyvolaný radioaktivním zářením

 • radionucleides

  um, f. (l. radius paprsek, l. nucleus jádro) radionuklid(y), radioaktivní atom, který podléhá radioaktivnímu rozpadu

 • radionuklid

  radioaktivní nuklid

 • radioopacitas

  atis, f. (l. radius paprsek, l. opacitas zastínění) radioopacita, nepropustnost pro rentgenové paprsky, jevící se na snímku jako stín

 • radioparens

  entis (l. radius paprsek, l. parere ukazovat se) propustný pro paprsky

 • radiopathologia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. pathos choroba, ř. logos nauka) radiopatologie, odvětví patologie zabývající se chorobami vzniklými účinkem radioaktivního záření

 • radiopharmacon

  i, n. (l. radius paprsek, ř. farmakon lék) radiofarmakon, sloučenina, která obsahuje ve své molekule radioaktivní izotop některého prvku; používá se v nukleární medicíně nebo jako terapeutikum

 • radiophobia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. fobos strach) radiofobie, chorobný strach před ozářením

 • radiophosphorus

  i, m. radioaktivní izotop fosforu (např. 32P)

na začátek    «    9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17    »    na konec