Slovník cizích slov po stránkách - Slova radiochromatographia, radioimmunoanalysis, radioiodum, radioisotop, radioisotopus, radioizotop, radiojodtherapia, radiokalium, radiokomunikace, radiolaesio

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radiochromatographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. chroma barva, ř. grafein psát) radiochromatografie, chromatografická metoda s využitím jaderného záření při vyhodnocování chromatogramu

 • radioimmunoanalysis

  is, f. (l. radius paprsek, l. immunis odolný, ř. analysis rozklad) radioimunoanalýza, RIA (z anglického radioimmunoassay), metoda saturační analýzy založená na kompetici látky značené radioaktivním izotopem a téže látky testované o specifickou protilátku

 • radioiodum

  i, n. (l. radius paprsek, iodum jód) radiojód, radioaktivní izotop jódu

 • radioisotop

  radioaktivní izotop

 • radioisotopus

  i, m. (l. radius paprsek, ř. isos stejný, ř. topos místo) radioizotop, nestabilní přírodní nebo uměle získané izotopy jednotlivých prvků, jejichž jádra samovolně mění svůj energetický stav tím, že emitují g-fotony či nukleární částice nebo zachycují elekt

 • radioizotop

  radioaktivní izotop

 • radiojodtherapia

  ae, f. (l. radius paprsek, l. jodum jód, ř. therapeia léčení) radiojodterapie, léčení radioaktivním jódem

 • radiokalium

  i, n. (l. radius paprsek, l. kalium draslík) radioaktivní izotop draslíku (např. 40K, 42K)

 • radiokomunikace

  přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln

 • radiolaesio

  onis, f. (l. radius paprsek, l. laesio porucha, poškození) radioléze, poškození vzniklé ozařováním

na začátek    «    7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15    »    na konec