Slovník cizích slov po stránkách - Slova radioekologie, radioelementum, radioeliminatio, radiofyzika, radiografie, radiogramma, radiographia, radiohumeralis, radiochemia, radiochemie

Slovník po stránkách - RNalezeno 1581 slov

 • radioekologie

  vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí

 • radioelementum

  i, n. (l. radius paprsek, l. elementum prvek) radioelement, radioaktivní prvek

 • radioeliminatio

  onis, f. (l. radius paprsek, l. eliminatio vyloučení) radioeliminace, zničení tkáně pomocí radioizotopu (např. štítné žlázy)

 • radiofyzika

  obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln

 • radiografie

  defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obv. gamazáření

 • radiogramma

  tis, n. (l. radius paprsek, ř. gramma zápis) radiogram, rentgenový snímek; grafické znázornění rozložení radioizotopů v neradioaktivní hmotě

 • radiographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. grafein psát) radiografie, zobrazování s užitím radioaktivního záření, zobrazování pomocí rtg paprsků

 • radiohumeralis

  e (l. radius kost vřetenní, l. humerus kost pažní) radiohumerální, ležící mezi kostí vřetenní a pažní

 • radiochemia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. chemeia chemie) radiochemie, vědní obor využívající chemických poznatků pro studium radioaktivity a znalostí o radioizotopech k chemickým výzkumům

 • radiochemie

  jaderná chemie

na začátek    «    6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14    »    na konec