Význam slova radiculomyelopathia


ae, f. (l. radicula kořínek, ř. myelos mícha, ř. pathos nemoc) radikulomyelopatie, onemocnění míšních kořenů a míchy

radiculographia

radiculoneuropathia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha