Význam slova radiculoganglionitis


itidis, f. (l. radicula kořínek, ř. ganglion uzlina) radikuloganglionitida, zánět kořenů míšních nervů a nervových uzlin

radiculitis

radiculomeningomyelitis

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha