Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemocholecystitis, haemochorialis, haemochromatosis, haemochromogenum, haemochromometron, haemolympha, haemolysinum, haemolysis, haemolyticus, haemometakinesis

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemocholecystitis

  itidis, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. cholekystis žlučník) hematocholecystitida, hemocholecystitida, zánět žlučníku s krvácením do jeho nitra

 • haemochorialis

  e (ř. haima krev, ř. chorion vnější obal plodu) hemochoriální, hemochoriová placenta, typ placenty

 • haemochromatosis

  is, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. chroma barva) hematochromatóza, hemochromatóza, onemocnění charakterizované poruchou metabolismu železa, jeho nadměrným ukládáním v játrech, v slinivce břišní, slinných žlázách, myokardu, se zmnožením vaziva a značnou pi

 • haemochromogenum

  i, n. (ř. haima krev, ř. chroma barva, ř. gennan tvořit) hemochromogen, označení pro komplexní železnaté sloučeniny porfyrinů

 • haemochromometron

  i, n. (ř. haima krev, ř. chroma barva, ř. metron míra, měřítko) hemochromometr, hemometr, přístroj k určování obsahu hemoglobinu v krvi

 • haemolympha

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, l. lympha míza) hematolymfa, hemolymfa, tělní tekutina bezobratlých nahrazující mízu a krev

 • haemolysinum

  i, n. (ř. haima krev, ř. lysis uvolnění) hemolyzin, látka zprostředkující rozpad červených krvinek

 • haemolysis

  is, f. (ř. haima krev, ř. lysis uvolnění) hemolýza, rozpouštění, rozklad červených krvinek rozrušením buněčné membrány a uvolněním krevního barviva

 • haemolyticus

  a, um hemolytický, týkající se hemolýzy, hemolýzu způsobující

 • haemometakinesis

  is, f. (ř. haima krev, ř. meta přes, ř. kinein pohybovat) hemometakineze, snížení průniku krve v místě překážky, a tím i zhoršení prokrvení při poklesu krevního tlaku (např. při hypotenzi u nemocných s obliterující tepennou aterosklerózou)

na začátek    «    14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22    »    na konec