Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemocultura, haemocytoblastos, haemocytogenesis, haemocytologia, haemocytolysis, haemocytometria, haemocytopenia, haemocytophagia, haemocytozoon, haemocyturia

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemocultura

  ae, f. (ř. haima krev, l. cultura pěstění) hemokultura, kultivace odebrané krve ke zjištění choroboplodných zárodků

 • haemocytoblastos

  i, m. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. blastos výhonek) hemocytoblast, determinovaná unipotentní kmenová krevní buňka

 • haemocytogenesis

  is, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. gennan tvořit) hemocytogeneze, tvorba, utváření krevních buněk

 • haemocytologia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. logos nauka) hemocytologie, nauka o buněčných krevních elementech

 • haemocytolysis

  is, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. kytos buňka, ř. lyein rozpouštět) hematocytolýza, hemocytolýza, rozpouštění (hlavně) červených krvinek, rozpad krvinek

 • haemocytometria

  e, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. kytos buňka, ř. -metria měření, ř. metron míra) hematocytometrie, hemocytometrie, stanovení počtu krvinek v určitém objemu krve

 • haemocytopenia

  ae, f. ( haematocytus, haemocytus krevní buňka, ř. penia nedostatek) hematocytopenie, hemocytopenie, nedostatek buněčných elementů v krvi, snížení krevních buněk (červené i bílé řady) v krvi

 • haemocytophagia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. fagein požírat) hemocytofagie, požírání, destrukce krevních buněk, fagocytóza krvinek

 • haemocytozoon

  i, n. (ř. haima-haimatos krev, ř. kytos buňka, ř. zoon živočich) hematocytozoon, hemocytozoon, mikroorganismus parazitující v krevních buňkách

 • haemocyturia

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. kytos buňka, ř. uron moč) hematocyturie, hemocyturie, přítomnost krevních buněk v moči

na začátek    «    11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19    »    na konec