Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemocytus, haemodialysator, haemodialysis, haemodilutio, haemodromographia, haemodromographon, haemodromometron, haemodynamicus, haemodynamometron, haemofuscinum

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemocytus

  i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. kytos buňka) hematocyt, hemocyt, označení pro buňku obsahující krevní barvivo, krevní buňka

 • haemodialysator

  oris, m. (ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialyzátor, umělá ledvina

 • haemodialysis

  is, f. (ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialýza, proces, kdy unikají z krve polopropustnou membránou zplodiny proteinového metabolismu, ionty a nadbytečná voda do očišťovacího (dialyzačního) roztoku. Haemodialysis extracorporalis hemodialýza ex

 • haemodilutio

  onis, f. (ř. haima krev, l. diluere rozředit) hemodiluce, naředění krve (např. po podání většího počtu infúzí fyziologického roztoku), snížení viskozity krve

 • haemodromographia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. dromos běh, dráha, ř. grafein psát) hemodromografie, zapisování, stanovení rychlosti krevního průtoku

 • haemodromographon

  i, n. (ř. haima krev, ř. dromos běh, dráha, ř. grafein psát) hemodromograf, přístroj k stanovení rychlosti krevního průtoku

 • haemodromometron

  i, n. (ř. haima krev, ř. dromos běh, dráha, ř. metron míra) hemodromometr, přístroj k určování rychlosti krevního průtoku

 • haemodynamicus

  a, um (ř. haima krev, ř. dynamis síla) hemodynamický, týkající se krevního oběhu (průtoku)

 • haemodynamometron

  i, n. (ř. haima-haimatos krev, ř. dynamis síla, ř. metron míra) hematodynamometr, hemodynamometr, přístroj k měření krevního tlaku

 • haemofuscinum

  i, n. (ř. haima krev, l. fuscus tmavý) hemofuscin, žlutý až hnědý pigment vznikající při rozpadu krevního barviva, neobsahující však železo

na začátek    «    12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20    »    na konec