Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemopexinum, haemophagus, haemophilia, haemophilicus, Haemophilus, haemophobia, haemophthalmia, haemophthalmus, haemopneumothorax, haemopo(i)esis

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemopexinum

  i, n. (ř. haima krev, ř. pegnynai upevnit) hemopexin, látka vázající hem v cévním řečišti; uvolňuje se z methemoglobinu (vzniká oxidací z hemu, jenž nebyl navázán na haptoglobin)

 • haemophagus

  i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. fagein jíst, požírat) hematofág, hemofág, obecné označení pro hmyz sající krev

 • haemophilia

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. filos milý) hematofilie, hemofilie, dědičné onemocnění charakterizované poruchou srážlivosti krve

 • haemophilicus

  a, um (ř. haima-haimatos krev, ř. filos milý) hematofilický, hemofilický, žijící v krvi (mikroorganismy); vztahující se k hemofilii

 • Haemophilus

  i, m. (ř. haima krev, ř. filein milovat) hemofilní mikrob, druh velmi drobných nepohyblivých gramnegativních mikrobů, potřebujících k životu hematin nebo přídatné látky z krve. Haemophilus influenzae mikrob vyvolávající onemocnění dýchacích cest s možnost

 • haemophobia

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. fobos strach) hematofobie, hemofobie, chorobný strach z krve, při pohledu na krev

 • haemophthalmia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. ofthalmos oko) hemoftalmie, nitrooční krvácení

 • haemophthalmus

  i, m. (ř. haima krev, ř. ofthalmos oko) hemoftalmus, krevní výron v oku

 • haemopneumothorax

  is, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. pneuma vzduch, ř. thorax hrudník) hematopneumotorax, hemopneumotorax, nahromadění vzduchu a krve v pohrudniční dutině

 • haemopo(i)esis

  is, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. poiesis tvorba, vznik) hemopoéza, vznik, tvorba krevních buněk. Haemopo(i)esis extramedullaris hemopoéza extramedulární, mimodřeňová, tvorba krvinek v jiných orgánech než v kostní dřeni, nejčastěji v játrech

na začátek    «    16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24    »    na konec