Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemoglobinaemia, haemoglobinogenes, haemoglobinocholia, haemoglobinometria, haemoglobinometrum, haemoglobinopathia, haemoglobinum, haemoglobinuria, haemogramma, haemochesia

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemoglobinaemia

  ae, f. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. haima krev) hemoglobinémie, hromadění krevního barviva (hemoglobinu) v krvi při prudkém rozpadu červených krvinek (hemolýza)

 • haemoglobinogenes

  es ( haemoglobinum hemoglobin, ř. gignesthai vznikat) hemoglobinogenní, hemoglobinového původu

 • haemoglobinocholia

  ae, f. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. chole žluč) hemoglobinocholie, přítomnost hemoglobinu v žluči

 • haemoglobinometria

  ae, f. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. metria měření) hemoglobinometrie, určování množství krevního barviva v krvi

 • haemoglobinometrum

  i, n. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. metron míra) hemoglobinometr, hemometr, přístroj ke stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi

 • haemoglobinopathia

  ae, f. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. pathos choroba) hemoglobinopatie, choroba způsobená vadnou syntézou globinové molekuly hemoglobinu s následnou zvýšenou hemolýzou červených krvinek (např. srpkovitá anémie)

 • haemoglobinum

  i, n. (ř. haima-haimatos krev, l. globus klubko) hemoglobin, barvivo červených krvinek skládající se ze čtyř molekul hemu a z globinu, schopné vázat kyslík

 • haemoglobinuria

  ae, f. ( haemoglobinum hemoglobin, ř. uron moč) hemoglobinurie, přítomnost volného hemoglobinu v moči

 • haemogramma

  tis, n. (ř. haima krev, ř. grafein psát) hemogram, tabelární souhrn důležitých nálezů k určení krevního obrazu

 • haemochesia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. chezein kálet) hemochezie, přítomnost krve ve stolici

na začátek    «    13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21    »    na konec