Slovník cizích slov po stránkách - Slova haemopo(i)eticus, haemopo(i)etinum, haemoptoe, haemorrhagia, haemorrhagicus, haemorrhoea, haemorrhoidalis, haemorrhoides, haemoseparatio, haemosialemesis

Slovník po stránkách - HNalezeno 1812 slov

 • haemopo(i)eticus

  a, um (ř. haima-haimatos krev, ř. poiesis tvoření) hemopoetický, týkající se tvorby krve, krvetvorný

 • haemopo(i)etinum

  i, n. (ř. haima krev, ř. poiein dělat, tvořit) hemopoetin, látka ovlivňující krevní tvorbu (erytropoetin, trombopoetin, granulopoetin)

 • haemoptoe

  es, haemoptysis, is, f. (ř. haima krev, ř. ptyein plivat) hemoptoe, hemoptýza, vykašlávání menšího nebo většího množství krve

 • haemorrhagia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. rhagia od rhegnynai prasknout, prýštit; výron) hemoragie, krvácení, výstup krve z cév nebo nahromadění krve mimo cévní řečiště. Haemorrhagia arterialis hemoragie arteriální, tepenná. Haemorrhagia capillaris, parenchymatosa hemora

 • haemorrhagicus

  a, um (ř. haima krev, ř. rhagia od rhegnynai výron) hemoragický, krvácivý, krvavý

 • haemorrhoea

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. rhoia tok, proud) hematorea, hemorea, prudké, silné krvácení

 • haemorrhoidalis

  e (z ř. haimorrhois-haimorrhoidos krvácení) hemoroidální, týkající se hemoroidů

 • haemorrhoides

  um, f. (ř. haimorrhois-haimorrhoidos krvácení) hemoroidy, chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo na úrovni anorektálního přechodu, městky, "zlatá žíla"

 • haemoseparatio

  onis, f. (ř. haima krev, l. separare oddělovat) hemoseparace, oddělení jednotlivých součástí krve (krvinek) pomocí separátoru (např. k získání leukocytového nebo destičkového koncentrátu)

 • haemosialemesis

  is, f. (ř. haima krev, ř. sialon slina, ř. emesis zvracení) hemosialemeze, zvracení chrchle smíšeného s krví

na začátek    «    17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25    »    na konec