Význam slova haemodromometron


i, n. (ř. haima krev, ř. dromos běh, dráha, ř. metron míra) hemodromometr, přístroj k určování rychlosti krevního průtoku

haemodromographon

haemodynamicus

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha