Slovník cizích slov po stránkách - Slova sacrolumbalis, sacropelvinus, sacropromontorium, sacropubicus, sacrospinalis, sacrotomia, sacrotuberalis, sacrouterinus, sacrovertebralis, sactosalpinx

Slovník po stránkách - SNalezeno 2763 slov

 • sacrolumbalis

  e (l. os sacrum kost křížová, l. lumbus bedro) sakrolumbální, týkající se krajiny křížové a bederní

 • sacropelvinus

  a, um (l. os sacrum kost křížová, l. pelvis pánev) sakropelvinní, týkající se kosti křížové a pánve

 • sacropromontorium

  i, n. (l. os sacrum kost křížová, l. promontorium předhoří) sakropromontorium, výčnělek kosti křížové

 • sacropubicus

  a, um (l. os sacrum kost křížová, l. os pubis kost stydká) týkající se oblasti křížové a oblasti stydké

 • sacrospinalis

  e (l. os sacrum kost křížová, l. spina trn, páteř) sakrospinální, týkající se kosti křížové a páteře

 • sacrotomia

  ae, f. (l. os sacrum kost křížová, ř. tome řez) sakrotomie, chirurgické protětí kosti křížové

 • sacrotuberalis

  e (l. os sacrum kost křížová, l. tuber hrbol, hrb) týkající se kosti křížové a hrbolu sedacího

 • sacrouterinus

  a, um (l. os sacrum kost křížová, l. uterus děloha) sakrouterinní, týkající se kosti křížové a dělohy

 • sacrovertebralis

  e (l. os sacrum kost křížová, l. vertebra obratel) sakrovertebrální, týkající se kosti křížové a páteře

 • sactosalpinx

  gis, f. (ř. saktos naplněný, ř. salpinx vejcovod) nahromadění tekutiny ve vejcovodu a jeho rozšíření

na začátek    «    2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10    »    na konec