Význam slova sacropelvinus


a, um (l. os sacrum kost křížová, l. pelvis pánev) sakropelvinní, týkající se kosti křížové a pánve

sacrolumbalis

sacropromontorium

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha