Slovník cizích slov po stránkách - Slova sacralis, sacralisatio, sacrectomia, sacrococcygealis, sacrococcygeus, sacrocotyloideus, sacrocoxalgia, sacrocoxitis, sacrodynia, sacroiliacus

Slovník po stránkách - SNalezeno 2763 slov

 • sacralis

  e sakrální, křížový, týkající se křížové krajiny

 • sacralisatio

  onis, f. (l. os sacrum kost křížová) sakralizace L5, poslední bederní obratel se připodobňuje křížovým obratlům

 • sacrectomia

  ae, f. (l. sacer křížový, ř. ektome vynětí) sakrektomie, resekce kosti křížové

 • sacrococcygealis

  e (l. os sacrum kost křížová, ř. kokkyx kostrč) sakrokokcygeální, týkající se křížové krajiny a kostrče

 • sacrococcygeus

  a, um (l. os sacrum kost křížová, ř. kokkyx kostrč) týkající se kosti křížové a kostrční

 • sacrocotyloideus

  a, um (l. sacer křížový, ř. kotyle dutina) sakrokotyloidní, vztahující se ke kosti křížové a kyčelnímu kloubu

 • sacrocoxalgia

  ae, f. (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel, ř. algos bolest) sakrokoxalgie, bolest v krajině křížové a kyčelní

 • sacrocoxitis

  itidis, f. (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel) sakrokoxitida, zánět kosti křížové a kyčle

 • sacrodynia

  ae, f. (l. os sacrum kost křížová, ř. odyne bolest) sakrodynie, bolest v křížové krajině

 • sacroiliacus

  a, um (l. os sacrum kost křížová, l. ilia slabiny) sakroiliakální, týkající se krajiny křížové a kyčelní

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec