Význam slova sacrospinalis


e (l. os sacrum kost křížová, l. spina trn, páteř) sakrospinální, týkající se kosti křížové a páteře

sacropubicus

sacrotuberalis

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha