Význam slova sacrovertebralis


e (l. os sacrum kost křížová, l. vertebra obratel) sakrovertebrální, týkající se kosti křížové a páteře

sacrouterinus

sactosalpinx

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha