Slovník cizích slov po stránkách - Slova identifikace, identifikace paradoxni, identita, identitas, ideo-, ideograf, ideografie, ideogram, ideokracie, ideologie

Slovník po stránkách - INalezeno 1485 slov

 • identifikace

  zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání

 • identifikace paradoxní

  člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě

 • identita

  totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka

 • identitas

  atis, f. identita, totožnost

 • ideo-

  první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

 • ideograf

  ideogram

 • ideografie

  způsob psaní s použitím ideogramů

 • ideogram

  1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

 • ideokracie

  vláda idejí

 • ideologie

  soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec