Význam slova ideogram


1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

ideografie

ideokracie

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha