Slovník cizích slov po stránkách - Slova iatrochemie, iatrokracie, ibidem, ibis, ibn, icona, iconomania, ictericus, icterogenes, icterohaemorrhagicus

Slovník po stránkách - INalezeno 1485 slov

 • iatrochemie

  směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním

 • iatrokracie

  rys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na soudní, zákonodárnou nebo výkonnou moc, ve zdravotnickém systému je mocenská (sociálně-kontrolní) role nadřazena roli služby uživatelům.

 • ibidem

  tamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib.

 • ibis

  cizokrajný, čápům podobný brodivý pták

 • ibn

  část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce

 • icona

  1. náboženský obraz ve východních církvích; 2. grafický symbol užívaný jako nabídka pro volbu činnosti počítače

 • iconomania

  ae, f. (ř. eikon obraz, ř. mania vášeň) ikonománie, chorobná záliba v obrazech, malbách (často jako sexuální stimulace)

 • ictericus

  a, um (ř. ikteros žloutenka) ikterický, vztahující se ke žloutence, žloutenkový

 • icterogenes

  es (ř. ikteros žloutenka, ř. gennan tvořit, ř. gignesthai vznikat) ikterogenní, vyvolávající žloutenku; žloutenkového původu

 • icterohaemorrhagicus

  a, um (ř. ikteros žloutenka, ř. rhagia od rhegnynai výron) ikterohemoragický, mající vztah ke žloutence a ke krvácení

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec