Slovník cizích slov po stránkách - Slova idealizace, idealisace, idealizmus, idealni, ideatio, idee fixe, idem, idem per idem, identicky, identicus, identificatio

Slovník po stránkách - I



Nalezeno 1485 slov

 • idealizace, idealisace

  vytváření pojmů a abstrakcí; představa, popis něčeho v lepším světle, než ve skutečnosti je

 • idealizmus

  názor o prvotnosti ducha před hmotou; nezištné prosazování vznešeného cíle

 • ideální

  dokonalý, nedosažitelný; neskutečný, vysněný

 • ideatio

  onis, f. (ř. idea představa) ideace, tvoření idejí, schopnost myšlení

 • idée fixe

  1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv

 • idem

  totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

 • idem per idem

  bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž

 • identický

  totožný, shodný

 • identicus

  a, um identický, totožný, souhlasný, stejný

 • identificatio

  onis, f. (l. identitas totožnost, l. facere činit) identifikace, ztotožnění, zjišťování totožnosti

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec