Slovník cizích slov po stránkách - Slova idiomuscularis, idioneuralis, idioneurosis, idiopathicus, idiopaticky, idioplasma, idiosyncrasis, idiosynkrasie, idiosynkrazie, idiot

Slovník po stránkách - INalezeno 1485 slov

 • idiomuscularis

  e (ř. idios vlastní, zvláštní, l. musculus sval) idiomuskulární (kontrakce), reakce svalu při jeho dráždění, vlastní svalová reakce bez nervového zprostředkování

 • idioneuralis

  e (ř. idios vlastní, zvláštní, ř. neuron nerv) idioneurální, reakce nervu při jeho dráždění

 • idioneurosis

  is, f. (ř. idios vlastní, zvláštní, ř. neuron nerv) neuróza vzniklá bez zjevné zevní příčiny

 • idiopathicus

  a, um (ř. idios vlastní, zvláštní, ř. pathos choroba) idiopatický, samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny

 • idiopatický

  1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě

 • idioplasma

  tis, n. (ř. idios vlastní, zvláštní, ř. plasma hmota) idioplazma, předpokládaná zárodečná hmota, které bylo mylně připisováno přenášení dědičných znaků

 • idiosyncrasis

  is, f. (ř. idios vlastní, zvláštní, ř. synkrasis míchání) idiosynkrazie, abnormální přecitlivělost vůči některým jevům, látkám, chorobný odpor proti určité osobě

 • idiosynkrasie

  přecitlivělost na některé látky a vjemy

 • idiosynkrazie

  jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu

 • idiot

  slabomyslný člověk; blbec

na začátek    «    4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12    »    na konec