Slovník cizích slov po stránkách - Slova qualitas, qualitativus, quantimetrum, quantitas, quantitativus, quantum, quantus, quartana, quarter, quartigravida

Slovník po stránkách - QNalezeno 79 slov

 • qualitas

  atis, f. kvalita, jakost, vlastnost

 • qualitativus

  a, um kvalitativní, jakostní

 • quantimetrum

  i, n. (l. quantum jak mnoho, ř. metron míra) kvantimetr, přístroj k měření množství záření

 • quantitas

  atis, f. kvantita, množství, počet

 • quantitativus

  a, um (l. quantitas množství) kvantitativní, týkající se množství

 • quantum

  kolik, jak mnoho

 • quantus

  a, um jak veliký, jak mnoho

 • quartana

  ae, f. (febris) kvartána, malarická horečka opakující se každý čtvrtý den

 • quarter

  britská hmotnostní jednotka rovná 2,7 kg

 • quartigravida

  ae, f. (femina) (l. quartus čtvrtý, l. gravida těhotná) žena počtvrté těhotná

«    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    »