Slovník cizích slov po stránkách - Slova quadrantanop(s)ia, quadratum, quadratus, quadricameratus, quadriceps, quadriduum, quadrigemini, quadrigeminia, quadrigeminus, quadrilateralis

Slovník po stránkách - QNalezeno 79 slov

 • quadrantanop(s)ia

  ae, f. (l. quadrans čtvrtina, ř. alfa priv., ř. ops-opos oko) kvadrantanop(s)ie, nezřetelné vidění nebo slepota v jedné čtvrtině zorného pole

 • quadratum

  i, n. čtverec, čtyřhran

 • quadratus

  a, um čtyřhranný

 • quadricameratus

  a, um (l. quadra čtyřhran, ř. kamara komora) čtyřkomorový

 • quadriceps

  cipitis (musculus) (l. quadra čtyřhran, l. caput hlava) čtyřhlavý (sval)

 • quadriduum

  i, n. (l. quadra čtyřhran, l. dies den) doba čtyř dní, čtyři dni

 • quadrigemini

  quadrigemelli, orum, m. (l. quadra čtyřhran, l. geminare opakovat) čtyřčata

 • quadrigeminia

  ae, f. (l. quadra čtyřhran, l. geminare opakovat) kvadrigeminie, seskupení čtyř srdečních stahů, jedné normální systoly a tří extrasystol

 • quadrigeminus

  a, um (l. quadra čtyřhran, l. geminare opakovat) čtyřnásobný. Corpora quadrigemina čtverohrbolí (mozku)

 • quadrilateralis

  e (l. quadra čtyřhran, l. latus bok) kvadrilaterální, čtyřboký

«    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    »