Slovník cizích slov po stránkách - Slova quadrilla quaddrille, quadrilobatus, quadripara, quadruparesis, quadrupes, quadruplegia, quadruplex, quadruplicitas, quaestio, qualis

Slovník po stránkách - QNalezeno 79 slov

 • quadrilla quaddrille

  čtverylka

 • quadrilobatus

  a, um (l. quadra čtyřhran, l. lobus lalok) čtyřlaločný

 • quadripara

  ae, f. (femina) (l. quadra čtyřhran, l. quadruplus čtyřnásobný, l. parere rodit) kvadripara, rodička čtyřčat, žena porodivší čtyřčata

 • quadruparesis

  is, f. (l. quadruplus čtyřnásobný, ř. paresis obrna) kvadruparéza, částečné ochrnutí všech čtyř končetin (tetraparéza)

 • quadrupes

  pedis (l. quadra čtyřhran, l. pes noha) čtyřnohý

 • quadruplegia

  ae, f. (l. quadruplus čtyřnásobný, ř. plege rána) kvadruplegie, úplné ochrnutí všech čtyř končetin (tetraplegie)

 • quadruplex

  icis, quadruplus, a, um čtyřnásobný

 • quadruplicitas

  atis, f. (l. quadruplex čtyřnásobný) kvadruplicita, čtyřnásobnost, čtyřnásobný výskyt. Quadruplicitas casuum kvadruplicita případů, výskyt čtyř pozorování, např. určitého onemocnění ve stanoveném čase a místě. Quadruplicitas tumoris, neoplasmatis kvadrupl

 • quaestio

  onis, f. (l. quaerere hledat) hledání, vyšetřování (soudní), otázka, úvaha

 • qualis

  jaký

«    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    »