Slovník cizích slov po stránkách - Slova ossiculum, ossificans, ossificatio, ossifluentia, ossiformis, ost(e)algia, ost(e)itis, ost(eo)ectomia, ostaemia, oste(o)anagenesis

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • ossiculum

  i, n. (l. os-ossis kost) kostička, kůstka

 • ossificans

  antis (l. os-ossis kost, l. facere činit) osifikující, kostnatějící, měnící se v kost

 • ossificatio

  onis, f. (l. os kost, l. facere činit) osifikace, kostnatění, tvoření kosti, přeměna v kostní tkáň. Ossificatio chondrogenes osifikace chondrogenní, tvorba kosti z chrupavky. Ossificatio desmogenes osifikace desmogenní, tvorba kosti z vaziva. Ossificatio

 • ossifluentia

  ae, f. (l. os kost, l. fluere téct) osifluence, změknutí kostní tkáně

 • ossiformis

  e (l. os-ossis kost, l. forma tvar) osiformní, kostního tvaru

 • ost(e)algia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. algos bolest) ost(e)algie, bolest kosti, bolest vycházející z kosti

 • ost(e)itis

  itidis, f. (ř. osteon kost) ost(e)itida, zánět kosti. Osteitis deformans deformující kostní zánět, choroba neznámé příčiny spojená se zvýšenou kostní přestavbou. Osteitis fibrosa fibrózně cystický zánět kosti, tvorba cyst ve skeletu s laboratorními projev

 • ost(eo)ectomia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. ektome vynětí) osteoektomie, vynětí kosti nebo její části

 • ostaemia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. haima krev) ostémie, abnormální hromadění krve v kosti

 • oste(o)anagenesis

  is, f. (ř. osteon kost, ř. anagenesis znovuzrození) oste(o)anageneze, znovutvoření kostí

na začátek    «    111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119    »    na konec