Slovník cizích slov po stránkách - Slova osteodysplasia, osteodystrophia, osteoectopia, osteofibroma, osteofyt, osteogenese, osteogeneze, osteographia, osteochondrodystrophia, osteochondroma

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • osteodysplasia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) osteodysplazie, většinou dědičné růstové odchylky postihující celý kostní systém nebo jeho části v typické kombinaci

 • osteodystrophia

  ae, f. (fibrosa) (ř. osteon kost, ř. dystrofe špatná výživa) osteodystrofie (fibrózní), generalizované onemocnění kostry spojené se zmenšením její pevnosti a vznikem zkřivenin a zlomenin, způsobené poruchou regulačních mechanismů, jakými jsou např. vitamí

 • osteoectopia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. ekto vně, ř. topos místo) osteoektopie, nenormální uložení kostí

 • osteofibroma

  tis, n. (ř. osteon kost, l. fibra vlákno) osteofibrom, nezhoubný nádor z kostní a vazivové tkáně

 • osteofyt

  kostní výrůstek

 • osteogenese

  vznik a vývoj kostí

 • osteogeneze

  vznik a vývoj kostí

 • osteographia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. grafein psát) osteografie, popis kostí, vyšetření kostní hustoty, odhad množství minerálů v kosti s použitím gama-zářiče

 • osteochondrodystrophia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. chondros chrupavka, dystrophia porucha výživy) osteochondrodystrofie, jeden z typů mukopolysacharidózy, tj. dědičného onemocnění s postižením pojivové tkáně

 • osteochondroma

  tis, n. (ř. osteon kost, ř. chondros chrupavka) osteochondrom, smíšený nádor z kostní a chrupavčité tkáně

na začátek    «    114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122    »    na konec