Slovník cizích slov po stránkách - Slova osphyomyelitis, osphyotomia, oss, ossarium, osseinum, osseocartilagineus, osseofibrosus, osseomucoidum, osseus, ossiculectomia

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • osphyomyelitis

  itidis, f. (ř. osfys kyčel, ř. myelos dřeň) osfyomyelitida, zánět míchy v bederní krajině

 • osphyotomia

  ae, f. (ř. osfys kyčel, ř. tome řez) osfyotomie, chirurgický výkon v bederní krajině

 • oss

  kost

 • ossarium

  kostnice; ostatková skříňka

 • osseinum

  i, n. (l. os kost) osein, organická část základní kostní hmoty

 • osseocartilagineus

  a, um (l. os kost, l. cartilago chrupavka) oseokartilaginózní, týkající se kosti a chrupavky

 • osseofibrosus

  a, um (l. os kost, l. fibra vlákno) oseofibrózní, týkající se vláknité tkáně a kosti

 • osseomucoidum

  i, n. (l. os kost, l. mucus hlen, ř. eidos podoba) mukoid obsažený v kostní hmotě

 • osseus

  a, um (l. os kost) kostěný, kostní

 • ossiculectomia

  ae, f. (l. ossiculum kůstka, ř. ektome vynětí) osikulektomie, chirurgické vynětí sluchových kůstek

na začátek    «    110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118    »    na konec