Slovník cizích slov po stránkách - Slova osmosis, osmotherapia, osmoticky, osmoza, osobnostni test, osphresiologia, osphresiophobia, osphyalgia, osphyarthritis, osphyitis

Slovník po stránkách - ONalezeno 1339 slov

 • osmosis

  is, f. (ř. osmos popud) osmóza, samovolné pronikání rozpouštědla přes membránu z roztoku ředěného do roztoku s vyšší koncentrací

 • osmotherapia

  ae, f. (ř. osmos popud, ř. therapeia léčba) osmoterapie, léčení založené na osmóze, např. podání hypertonického roztoku manitolu při edému mozku

 • osmotický

  vznikající při osmóze

 • osmóza

  prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

 • osobnostní test

  test sledující neintelektové složky a rysy klienta (jinak také osobnostní inventář)

 • osphresiologia

  ae, f. (ř. osfresis čich, ř. logos nauka) osfreziologie, nauka o čichu

 • osphresiophobia

  ae, f. (ř. osfresis čich, ř. fobos strach) osfreziofobie, chorobný strach před vůní, pachem

 • osphyalgia

  ae, f. (ř. osfys kyčel, ř. algos bolest) osfyalgie, bolest v bederní a kyčelní krajině

 • osphyarthritis

  itidis, f. (ř. osfys kyčel, ř. arthron kloub) osfyartritida, zánět kyčelního kloubu

 • osphyitis

  itidis, f. (ř. osfys kyčel, bedra) osfyitida, zánět kyčle, zánět svalů v bederní krajině

na začátek    «    109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117    »    na konec