Slovník cizích slov po stránkách - Slova ignorans, ignorant, ignorantia, ignoratio elenchi, ignorovat, ignotum per ignotum, ignotus, iguanodon, igumen, ihram

Slovník po stránkách - INalezeno 1485 slov

 • ignorans

  antis (l. ignorare neznat) nevšímající, nedbající, projevující hrubou neznalost, nevědomost

 • ignorant

  neznalec, nevzdělanec

 • ignorantia

  ae, f. ignorance, neznalost, nezkušenost, hrubá nevědomost

 • ignoratio elenchi

  neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být

 • ignorovat

  úmyslně si nevšímat, opomíjet

 • ignotum per ignotum

  definování neznámého opět neznámým

 • ignotus

  a, um neznámý, neznající

 • iguanodon

  vyhynulý druh obrovských býložravců

 • igumen

  představený pravoslavného kláštera

 • ihrám

  1. pokrývka hlavy indických žen;2. oděv mohamedánského poutníka na cestě do Mekky

na začátek    «    8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16    »    na konec