Slovník cizích slov po stránkách - Slova calcaneoplantaris, calcaneotibialis, calcaneus, calcar, calcarinus, calcauria, calciferens, calciferolum, calcificatio, calcificatus

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • calcaneoplantaris

  e (l. calcaneus kost patní, l. planta chodidlo) kalkaneoplantární, týkající se kosti patní a chodidla

 • calcaneotibialis

  e (l. calcaneus kost patní, l. tibia kost holenní) kalkaneotibiální, týkající se kosti patní a holenní

 • calcaneus

  i, m., os calcis (l. calx-calcis pata) kost patní

 • calcar

  aris, n. ostruha. Calcar avis ptačí ostruha, podélné vyvýšení na mediální stěně zadního rohu mozkové komory

 • calcarinus

  a, um (l. calcar ostruha) ostruhový, vztahující se k ostruze

 • calcauria

  ae, f. (l. calx vápno, ř. uron moč) kalkaurie, zvýšené vylučování vápenných solí močí

 • calciferens

  entis (l. calcium vápník, l. ferre nést) vedoucí k ukládání vápníku

 • calciferolum

  i, n. kalciferol, vitamín D2 (ergocalciferol)

 • calcificatio

  onis, f. (l. calcium vápník, l. facere činit) kalcifikace, zvápenatění, prostupování tkání solemi vápníku. Calcificatio metastatica, metastasis calcarea ukládání soli vápníku do různých orgánů (plíce, ledviny) při vysoké koncentraci vápníku v krvi (např.

 • calcificatus

  a, um (l. calcium vápník, l. facere činit) kalcifikovaný, zvápenělý, zvápenatělý

na začátek    «    4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12    »    na konec