Slovník cizích slov po stránkách - Slova calculosis, calculosus, calculus, caldarium, calefaciens, calembour, calibratio, calibrum, calicectasis, calicectomia

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • calculosis

  is, f. (l. calculus kamének) kalkulóza, tvorba kamenů v těle. Calculosis prostatae drobné fasetované konkrementy v prostatě, asi velikosti jáhel. Calculosis vesicae felleae kaménky žlučníku. Calculosis vesicae urinariae kaménky močového měchýře

 • calculosus

  a, um (l. calculus kamének) kalkulózní, kaménkovitý, bohatý na kaménky

 • calculus

  i, m. kamének. Calculus cholesterinicus, cholesterosus kámen cholesterolový. Calculus felleus kamének žlučový (cholelithos). Calculus renalis kamének ledvinový (nephrolithos). Calculus salivalis kamének slinné žlázy (sialolithos). Calculus vaginalis cizí

 • caldarium

  i, n. (l. cella caldaria) kabina pro horkou lázeň

 • calefaciens

  entis (l. calefacere zahřívat) zahřívající, oteplující

 • calembour

  slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov

 • calibratio

  onis, f. (fr. calibre) kalibrace, standardizace přístroje nebo laboratorní metodiky; určení průsvitu, kalibru (např. zevního ústí močové trubice při podezření na strikturu)

 • calibrum

  i, n. (fr. calibre) kalibr, průsvit, rozměr trubičky

 • calicectasis

  is, f. (l. calix pohár, ř. ektasis rozšíření) kalikektázie, rozšíření ledvinných kalíšků

 • calicectomia

  ae, f. (l. calix pohár, ř. ektome vynětí) kalikektomie, operační odstranění chorobně změněných ledvinných kalíšků

na začátek    «    6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14    »    na konec