Slovník cizích slov po stránkách - Slova calcificiens, calciformis, calcinaemia, calcinatio, calcinatus, calcinosis, calcipenia, calcitoninum, calcium, calciuria

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • calcificiens

  entis (l. calcium vápník, l. facere činit) zvápeňující, vedoucí k zvápenatění

 • calciformis

  e (l. calix pohár, l. forma tvar, podoba) kalciformní, pohárkovitý

 • calcinaemia

  ae, f. (l. calcium vápník, ř. haima krev) kalcémie, koncentrace vápníku v krvi

 • calcinatio

  onis, f. (l. calcium vápník) kalcinace, zvápenatění; zvětrání; rozpad v prášek (např. pražením)

 • calcinatus

  a, um (l. calcium vápník) zvápenatělý; rozpadlý na prášek

 • calcinosis

  is, f. (l. calcium vápník) kalcinóza, abnormální, zvýšené ukládání vápníku a jeho solí do tkání. Calcinosis circumscripta ohraničené ukládání solí vápníku v kůži a v podkoží. Calcinosis generalisata stav charakterizovaný ukládáním solí vápníku do tkání. C

 • calcipenia

  ae, f. (l. calcium vápník, ř. penia nedostatek) kalcipenie, nedostatek vápníku

 • calcitoninum

  i, n. (l. calcium vápník, ř. tonos napětí) kalcitonin, hormon tvořený v parafolikulárních buňkách štítné žlázy, snižující koncentraci vápníku v krvi

 • calcium

  i, n. kalcium, vápník, prvek zn. Ca, atom. čís. 20, atom. hmotnost 40,08. Calcium carbonicum uhličitan vápenatý. Calcium chloratum, calcaria muriatica chlorid vápenatý. Calcium fluoratum fluorid vápenatý. Calcium gluconicum glukonan vápenatý, sůl kyseliny

 • calciuria

  ae, f. (l. calcium vápník, ř. uron moč) kalciurie, vylučování vápníku močí

na začátek    «    5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13    »    na konec