Slovník cizích slov po stránkách - Slova caddie, caddy, cadmium, caducus, caecalis, caecitas, caecopexia, caecoptosis, caecostomia, caecotomia

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • caddie

  nosič vaku se 14 holemi při golfu

 • caddy

  nosič vaku se 14 holemi při golfu

 • cadmium

  i, n. kadmium, prvek zn. Cd, atom. čís. 48, atom. hmotnost 112,41. Cadmium aceticum octan kademnatý

 • caducus

  a, um (l. cadere padat) padající, padavý, náchylný k pádu, vratký. Dens caducus zub moudrosti. Morbus caducus padoucnice

 • caecalis

  e (l. caecum slepé střevo) cekální, vztahující se k slepému střevu

 • caecitas

  atis, f. (l. caecare oslepit) slepota. Caecitas nocturna slepota noční, projev avitaminózy A, těžší forma hemeralopie. Caecitas verbalis neschopnost porozumět řeči (senzorická afázie)

 • caecopexia

  ae, f. (l. caecum slepé střevo, ř. pexis upevnění) cékopexe, chirurgické upevnění slepého střeva na břišní stěnu

 • caecoptosis

  is, f. (l. caecum slepé střevo, ř. ptosis klesnutí) cékoptóza, snížení, pokles slepého střeva

 • caecostomia

  ae, f. (l. caecum slepé střevo, ř. stoma ústa) cékostomie, chirurgické vyústění slepého střeva navenek (např. pro odvádění střevního obsahu)

 • caecotomia

  ae, f. (l. caecum slepé střevo, ř. tome řez) cékotomie, operační otevření slepého střeva

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec