Slovník cizích slov po stránkách - Slova cacidrosis, cacodemonomania, cacodontia, cacogenesis, cacogeusia, cacographia, cacocholia, cacochymia, cacomelia, cacomorphia

Slovník po stránkách - CNalezeno 2550 slov

 • cacidrosis

  is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. hidros pot) kacidróza, kakidróza, páchnoucí pocení

 • cacodemonomania

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. daimon duch, ř. mania vášeň) kakodemonomanie, duševní stav, kdy člověk věří, že byl posednut hříšným duchem

 • cacodontia

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. odus-odontos zub) kakodoncie, špatný chrup

 • cacogenesis

  is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. genesis vznik) kakogeneze, špatný, nenormální vývoj

 • cacogeusia

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. geusis chuť) kakogeuzie, špatná chuť, pachuť

 • cacographia

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. grafein psát) kakografie, nesprávný pravopis

 • cacocholia

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. chole žluč) kakocholie, patologické složení žluči

 • cacochymia

  ae, f. (ř. kakos špatný, ř. chymos šťáva) kakochymie, patologické složení tělních tekutin

 • cacomelia

  ae, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. melos úd) kakomelie, špatný vývoj končetin

 • cacomorphia

  ae, f., cacomorphosis, is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. morfe podoba, tvar) kakomorfie, kakomorfóza, špatné utváření organismu

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec