Význam slova ultramicroscopicus


a, um (l. ultra nad, přes, ř. mikros malý, ř. skopein pozorovat) ultramikroskopický, viditelný jen drobnohledem při maximálním zvětšení, dosažitelném např. elektronovým mikroskopem

ultrafiltratio

ultravirus

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha