Význam slova ultrafiltratio


onis, f. (l. ultra nad, přes, l. filtrare cedit) ultrafiltrace, dělení látek použitím filtrů s velmi malými póry

ultradolichocranion

ultramicroscopicus

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha