Slovník cizích slov po stránkách - Slova ultracentrifugatio, ultradolichocephalia, ultradolichocranion, ultrafialovy, ultrafiltrace, ultrafiltratio, ultralevicovy, ultramarin, ultramicroscopicus, ultramontanismus

Slovník po stránkách - UNalezeno 581 slov

 • ultracentrifugatio

  onis, f. (l. ultra nad, přes, l. fugare odhánět) ultracentrifugace, dělení látek ultracentrifugou, vysokoobrátkovou odstředivkou, dosahující vysokého přetížení

 • ultradolichocephalia

  ae, f. (l. ultra nad, přes, ř. dolichos dlouhý, ř. kefale hlava) ultradolichocefalie, nadměrně dlouhá hlava, vyznačená prodloužením předozadního průměru a zkrácením příčného průměru (ultradolichocephalus)

 • ultradolichocranion

  i, n. (l. ultra nad, přes, ř. dolichos dlouhý, ř. kranion lebka) ultradolichokranion, jedinec s nadměrně dlouhou lebkou

 • ultrafialový

  nacházející se za fialovou barvou spektra; u. záření záření s vlnovou délkou 100-400 nm

 • ultrafiltrace

  metoda filtrace koloidních roztoků

 • ultrafiltratio

  onis, f. (l. ultra nad, přes, l. filtrare cedit) ultrafiltrace, dělení látek použitím filtrů s velmi malými póry

 • ultralevicový

  krajně politicky orientovaný k revolučnímu svržení demokratických institucí

 • ultramarín

  syntetický i přírodní modrý pigment; sytě modrá barva

 • ultramicroscopicus

  a, um (l. ultra nad, přes, ř. mikros malý, ř. skopein pozorovat) ultramikroskopický, viditelný jen drobnohledem při maximálním zvětšení, dosažitelném např. elektronovým mikroskopem

 • ultramontanismus

  hájení centralistických zájmů katolické církve a papeže i proti zájmům státním a národním

na začátek    «    4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12    »    na konec