Význam slova ultracentrifugatio


onis, f. (l. ultra nad, přes, l. fugare odhánět) ultracentrifugace, dělení látek ultracentrifugou, vysokoobrátkovou odstředivkou, dosahující vysokého přetížení

ultrabrachycranium

ultradolichocranion

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha