Slovník cizích slov po stránkách - Slova ablatio, ablativ, ablaut, ablegace, ablepharia, ablepsia, abluens, ablutio, abnorm(al)itas, abnormalis

Slovník po stránkách - ANalezeno 3814 slov

 • ablatio

  onis, f. (l. ab od, l. ferre nést) ablace, snesení, odnětí, snětí, odstranění části těla, tkáně. Ablatio mammae operační odstranění prsu. Ablatio placentae odloučení plodového lůžka. Ablatio retinae odchlípení sítnice

 • ablativ

  pád vyjadřující východisko,odluku

 • ablaut

  střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

 • ablegace

  vypovězení,vyobcování

 • ablepharia

  ae, f. (ř. alfa priv., ř. blefaron víčko) ablefarie, vrozené nevyvinutí nebo ztráta očního víčka

 • ablepsia

  ae, f. (ř. alfa priv., ř. blepein vidět) ablepsie, slepota

 • abluens

  entis (l. abluere smývat) smývající, pročišťující, projímající

 • ablutio

  onis, f. (l. abluere smývat) omytí, omývání, laváž

 • abnorm(al)itas

  atis, f. (l. ab od, l. norma pravidlo) abnormalita, nepravidelnost, úchylka (vrozená nebo získaná), vada

 • abnormalis

  e (l. ab od, l. norma pravidlo) abnormální, nenormální, neodpovídající předpisu, pravidlu, odchylný od řádu

na začátek    «    5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13    »    na konec