Slovník cizích slov po stránkách - Slova abiotrophia, abirritans, abirritatio, abiturient, abitus, abjudikace, abjurace, ablace, ablactatio, ablaktace

Slovník po stránkách - ANalezeno 3814 slov

 • abiotrophia

  ae, f. (ř. alfa priv., ř. bios život, ř. trofe výživa) abiotrofie, neschopnost k životu, vrozená méněcennost, předčasná ztráta životnosti určitých buněk nebo tkání

 • abirritans

  antis (l. ab od, l. irritare dráždit) uklidňující, zmírňující

 • abirritatio

  onis, f. (l. ab od, l. irritare dráždit) abiritace, uklidňování, zmírňování dráždění

 • abiturient

  absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

 • abitus

  us, m. (l. ab od, l. ire jít) odcházení, odchod, východ

 • abjudikace

  zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

 • abjurace

  veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha

 • ablace

  snesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu

 • ablactatio

  onis, f. (l. ab od, l. lac mléko) ablaktace, odstavení od prsu, od kojení

 • ablaktace

  1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení

na začátek    «    4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12    »    na konec