Význam slova abnormalis


e (l. ab od, l. norma pravidlo) abnormální, nenormální, neodpovídající předpisu, pravidlu, odchylný od řádu

abnorm(al)itas

abolitio

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha