Význam slova haemodromographon


i, n. (ř. haima krev, ř. dromos běh, dráha, ř. grafein psát) hemodromograf, přístroj k stanovení rychlosti krevního průtoku

haemodilutio

haemodromometron

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha